Hedensted Indre Mission · Missionshuset

Missionshuset på Bækketoften 1, Hedensted

Missionshuset i Hedensted er vores samlingssted. Her samles vi flere gange om måneden, nogle gange alle mand, andre gange opdelt i alders- eller interessegrupper. 

I huset findes en stor sal med plads til 120 mennesker, 1 ungdomslokale med plads til 30 og en dagligstue med plads til 15.

 

 

Missionshusets historie

Fra midten af firserne voksede ønsket om at få et nyt Missionshus, især blandt de yngre familier. Det var især ønsket om at få et moderne hus med plads til alle grene af IM’s arbejde. Altså både børne- og voksenarbejde. Omkring 1990 begyndte planerne at blive mere konkrete og man begyndte at lede efter en egnet grund. I 1992 fandt bestyrelsen en grund på Torupvej og så startede forundersøgelsen af, om det overhovedet var muligt at bygge et nyt missionshus. Det viste sig hurtigt, at der var en overvældende opbakning, så den 30. april 1993 blev byggeriet sat i gang. Det blev en travl sommer med et fantastisk arbejdsfællesskab, hvor næsten alle i samfundet på den ene eller anden måde var engageret i bygningen af huset og den 28 november 1993 kunne et gældfrit missionshus indvies. 

 

 

Facade-udsmykning

Hedensted Indre Mission har for nyligt opsat ny facadeudsmykning, der fortæller, at det er et missionshus. Samtidig henviser facaden til hjemmesiden, hvor alle kan læse mere om husets aktiviteter.

Logoet har form som et sædekorn, og den sorte bue, der peger opad viser en spire, der kommer op fra sædekornet. Dette symboliserer, at der bliver sået en spire ved at høre Guds Ord, som kan gro og vokse sig til en tro på Gud. Denne spire vokser bl.a. ved at komme i missionshuset og høre Bibelens budskab om Gud og Jesus.

Buen, som danner korset, symboliserer et kors. Det vidner om den kærlighed, Jesus Kristus har vist til alle, da han døde på et kors, så vejen til Himmelen og et evigt liv er åbnet ved at tro på ham. Korset står fast på jorden, men bryder den blå himmel og rækker endnu højere. Korset står som et fast holdepunkt og ståsted.

Farverne i logoet indeholder også symbolik - den blå bue er både symbol på tro og på en blå himmel, og den grønne bue symboliserer håb og en grøn jord.

 

 

Mosaik-korset

I 2010 blev gavlvæggen i den store sal vandskuret. Det blev besluttet, at vi skulle have noget liv og noget farve på den store hvide gavl – og noget, som husets brugere kunne sætte sit præg på.

 

En flok kreative piger kom med det forslag, at det skulle være noget med farver, lys og glas. Det oplagte symbol i missionshuset er selvfølgelig korset. Over nogle familieaftener, hvor både børn og voksne var involveret, blev der dekoreret med forskellig slags metal af kobber, messing m.m. Det blev til en række glasmosaikker, som i dag danner et glaskors.

 

Det er ikke tilfældige billeder. Ud over selve korset har vi også andre kristne symboler, som minder os om bibelens ord, og som via enkle figurer sammenfatter og udtrykker meget af det, som er svært at sige med ord.

 

·       Korset – i sig selv minder det os om Jesu lidelse og død for os.

·       Due – Helligånden og fred.

·       Hjertet – det klassiske kærlighedssymbol.

·       Ankeret – håbet på, at Gud er det anker, der holder os faste i troen, når det hele er lidt svært.

·       Fisken – oldkirkeligt Kristus-symbol, som blev brugt tilbage af de første kristne i katakomberne. (På græsk forbogstaver i sætningen: "Jesus Kristus Guds søn frelser").

·       Rosen – symbol på Jesus som en kærlighedsgave fra Gud. (Kristus-monogrammet: "XP" er en græsk forkortelse).

·       Brød og vin – nadveren. Sakramentet, som fortæller os, at Jesus gav sig selv for at frelse mennesker.

·       Vandet – dåben, som renser.

·       Kirken – menigheden.

·       Trekanten – treenigheden. Gud har tre sider (Fader, Søn og Helligånd), men er samtidig én Gud. Der er tegnet et øje i trekanten – et Guds øje, der ser alt. Du er altid set og altid elsket af Gud.

·       Lys – troen, som vi må lade skinne til andre.

·       Vej – stige – Jesus er vejen, sandheden og livet.

·       Ledestjernen – Jesus-barnet. Han er den ledestjerne, som vi må følge.

 

 

Bibelord fra JesusNet

    • Hedensted IM
    • Hedensted Missionshus
    • Bækketoften 1
    • 8722 Hedensted